Zin in Koken organiseren in jouw regio? Dat kan!

  Jouw rol

  Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het opzetten van Zin in Koken. Je bent de contactpersoon van Zin in Koken in de organisatie of regio waarbinnen je het opstart. Je organiseert met partners de werving van deelnemers, zoekt een cursusleider en regelt de locatie. Flyers en materialen die je zelf makkelijk kan aanpassen, zijn toegankelijk na aanmelding van jouw project op deze website. Voorbeelden van projectleiders zijn onder andere welzijnswerkers, beleidsmedewerkers bij gemeenten, jeugd-jongerenwerkers in de wijken of gezondheidsbevorderaars bij een GGD.

  Zoek aansluiting bij lopende initiatieven

  Zin in Koken is flexibel inzetbaar en past bij diverse initiatieven in de publieke gezondheid. Zoek de aansluiting of samenwerkingen die in jouw gemeente of buurt al lopen. Hierbij kan je denken aan activiteiten vanuit Gezond in de Stad (GIDS), het armoedebeleid (koken met weinig geld), volksgezondheid (gezond eten, vaardigheden, opvoeding) en de JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht). Ook beleid gericht op het terugdringen van laaggeletterdheid en het vergroten van gezondheidsvaardigheden passen prima bij Zin in koken. Welzijn op recept, positieve gezondheid binnen het sociaal domein (eenzaamheid) en andere acties die laagdrempelige ontmoetingen faciliteren, zijn een kans voor Zin in Koken.

  Image

  Werving en partners

  Het werven van deelnemers voor een activiteit kan moeilijk zijn. Na aanmelding heb je toegang tot verschillende flyers die handvaten bieden om de werving aan te pakken.

  Samen met partnerorganisaties bereik je deelnemers het best. Denk bijvoorbeeld aan een gemeente, GGD, ROC, welzijnswerk, sociale buurtteams, voedselbank, bibliotheek.

  Lees hieronder de ervaringen met Zin in Koken vanuit de organisaties.

  Marijke – Vista College (ROC)
  “Zin in Koken is een mooi project en bij de ontwikkeling was iedereen zeer betrokken. Van alle kanten is het project bekeken. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven hebben meegedaan aan de cursus en niemand heeft gemerkt dat zij laaggeletterd waren. Zij worden niet beperkt door het aanbod, ons doel is dus bereikt!”

  Marja – Schunck (bibliotheek) / Stichting Lezen en Schrijven
  “Door de laagdrempeligheid van het thema en door de toegankelijke materialen wordt niemand buitengesloten. Zin in Koken richt zich op thema’s die leven in de maatschappij!”

  Esther – Gemeente Heerlen
  “Als deelnemer kun je stappen maken op gezond koken en eten! Dat past mooi bij ons beleid”

  Financiering

  Zin in Koken is een kookcursus die bijdraagt aan de zelfredzaamheid en gezondheid van een moeilijk te bereiken doelgroep. De cursus sluit naadloos aan bij verschillende gemeentelijke beleidsterreinen binnen het sociaal domein en welzijn. Zin in Koken past bij het armoedebeleid, eenzaamheid, laaggeletterdheid en gezond opgroeien. Financiering en aansluiting vanuit deze beleidsterreinen is belangrijk.

  Kosten

  De kosten voor het organiseren van Zin in Koken zijn afhankelijk van het netwerk en verschillen per regio. Het gaat om kosten voor de cursusleider (uurtarief), huur van de kooklocatie, schorten met logo, eetmaatjes en boodschappen. Materialen zoals flyers, handleiding, recepten, achtergrondinformatie zijn gratis te downloaden met een account via deze website. Een kostenoverzicht is ook te downloaden.

  Materialen

  Wanneer jij je hebt aangemeld, krijg je inloggegevens die jou de toegang geven tot alle gebruiksklare materialen die je nodig hebt als projectleider. Voor de werving zijn dit flyers voor deelnemers, flyers voor de wervers die deelnemers gaan uitnodigen en flyers om een cursusleider te vinden. Een uitgewerkt wervingsplan wordt later toegevoegd. Ook heb je toegang tot een database specifiek gericht op de cursusleider, met recepten, werkbladen voor opdrachten, handleidingen voor alle onderdelen en achtergrondinformatie. De handleiding geeft extra informatie over rondkomen met weinig geld, beperkte gezondheidsvaardigheden, positieve gezondheid, en tips om je verder te kunnen verdiepen.

   

  Aanmelden

  Vragen?

  Bel ons tijdens kantooruren op:
  088 880 54 03
  Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:


    
   
     
   
  © 2021 Maastricht University. All Rights Reserved. Leon Kolenburg

  Search